Úsek stavební

Řeší:

Je odborem Úřadu městského obvodu, který vykonává státní správu na úseku územního řízení a stavebního řádu vč. výkonu státního stavebního dohledu, dále státní správu na úseku horního zákona, geologie a problematiky radonu a metanu a dále na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, myslivosti, rybářství, zemědělství, veterinární a rostlinolékařské péče a na úseku ochrany vod, vodovody a kanalizace.

Kontakty

Alena Klepšová
pracovník úseku stavebního