Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Úsek financí a rozpočtu

Poslední změna: Středa 11.04.2012 09:04 by Josef Vala

Je odborem Úřadu městského obvodu, který zabezpečuje práce na vyhotovení návrhu rozpočtu, sleduje a vyhodnocuje jeho plnění, zabezpečuje činnosti spojené s financováním městského obvodu a příspěvkových organizaci z rozpočtu městského obvodu. Vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o všech příjmech a výdajích, o fondovém hospodaření, půjčkách, úvěrech a jejich splátkách, sdružených prostředcích.

Zabezpečuje výkon státní správy podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Hana Dojcsánová
pracovník úseku financí a rozpočtu
599424204
Kontaktní seznam všech pracovníků
Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 424 303


Úřad městského obvodu Nová Bělá
Mitrovická 100/342
724 00 Ostrava


Úřední hodiny »