Zajímavosti v obci

Zajímavosti

Kaple

 

Kaple sv. Kříže z r. 1795
V roce 1795 byla na obecní náklady a ze sbírek občanů vybudována v Nové Bělé kaple, v roce 1823 byl na novobělských polích vztyčen kamenný kříž. Také v Mitrovicích byla vybudována kaplička, kterou zde prý nechala postavit manželka zavražděného sedláka. Sedlák ujížděl na koni cestou od Zábřehu k Místku s větším množstvím peněz ukrytých pod sedlem. Nešťastníka však přepadl lupič a zákeřnou ranou bohatého sedláka srazil k zemi. Poplašený kůň uháněl i s penězi dál až domů. Druhá verze však uvádí, že jezdcem byl vrchnostenský úředník a kapli dala postavit paskovská hraběnka. Nicméně v roce 1928 byla na místě původní zchátralé kapličky slavnostně vysvěcena kaple nová.

Most v ulici Na Šancích

Most v ulici Mitrovická

 

 

 

 

Zajímavosti
Přímo v katastru obce se můžeme v současné době setkat s pozůstatky drážních staveb projektované železniční tratě Mariánské Hory - Brušperk - Kozlovice.
Jedná se o připomínku dlouhé a především komplikované historie této stavby, která ve své závěrečné fázi (po změně trasování na přelomu 40. a 50. let dvacátého století) měla zajistit dopravní obslužnost i v Nové Bělé. Nakonec zůstalo jen u záměru.

drážní těleso