Znak obce

Znak obce Nová Bělá

Originál znaku

Znak obce tvoří smrk provázený dvěma štíty, zlatá růže a stříbrná mitra. Smrk byl převzat z obecní pečetě pocházející z roku 1718. modrý štít se zlatou růží je symbolem města Ostravy a červený štít s biskupskou mitrou je symbolem osady Mitrovice, která byla založena v roce 1799 Josefem Mitrovským a součástí Nové Bělé je od roku 1850.